Condicions d'ús

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en compliment de l’article 38.3 de la llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i Llei 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal tractarà les seves dades personals. La finalitat i usos pels quals l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols com a responsable del fitxer tractarà les dades serà única i exclusivament la gestió, administració i seguiment dels serveis de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Podrà exercitar aquells drets reconeguts legalment notificant-lo a la següent adreça: Il-lustríssim Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Plaça del Mercat número 6-9, Codi Postal 17220, Sant Feliu de Guíxols, Girona (Ref. Protecció de Dades).